20.5 C
Sendai
Fri, 24 Sep 2021
Buletin Jumat

Buljum 2016.3.4: Menyegerakan Taubat

Manusia merupakan makhluk Allah yang bahkan disebutkan sebagai tempat salah dan lupa. Tidak ada manusia yang tidak pernah melakukan kesalahan, dan karenanya Allah menyediakan sarana taubat. Tidak ada manusia yang tidak pernah melakukan kesalahan, dan karenanya Allah justru akan menggantikan kaum yang tidak pernah berbuat kesalahan. Seandainya kaum itu ada.

Wajibnya Taubat

Imam Al-Qurthubi berkata, “Para imam (yaitu para ulama dalam agama ini) bersepakat bahwa taubat hukumnya wajib atas setiap mukmin, berdasarkan firman Allah ﷻ,

وَتوبوا إِلَى اللهِ جَميعًا أَيُّهَ المُؤمِنونَ

‘Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang-orang mukmin’ [QS. An-Nuur: 31]

Juga firman Allah,

يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنوا توبوا إِلَى اللهِ تَوبَةً نَصوحًا

‘Wahai orang-orang mukmin bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat nasuha’ [QS. At-Tahrim: 8]

Ini merupakan bentuk perintah yang wajib atas setiap individu, di tiap kondisi, di tiap zaman.”

Taubat wajib untuk segera dilakukan, meskipun tidak atas semua dosa, dan belum mampu bertaubat dari dosa-dosa lainnya. Al-Qurthubi kembali menjelaskan, “Taubat itu sah walaupun dilakukan dalam kondisi masih terjerumus dalam dosa lain (artinya hanya bertaubat atas satu atau beberapa jenis dosa, tidak atas semua dosa), berbeda dengan pandangan kaum Mu’tazilah yang berkeyakinan bahwa taubat hanya sah apabila dilakukan atas keseluruhan dosa.”

Rasulullah ﷺ bersabda, “Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, seandainya kalian tidak pernah berbuat dosa, Allah akan menggantikan kalian dengan mendatangkan kaum yang mereka berbuat dosa kemudian memohon ampun kepada Allah, maka Allah pun mengampuni mereka.” [HR. Muslim]

Sebab Allah Mengehendaki Hamba-Nya Memperoleh Ampunan Dan Surga

Ada dua titik ekstrim bagi orang yang berdosa. Ekstrim pertama adalah mereka yang merasa dosanya terlalu besar hingga putus asa dari ampunan Allah. Maka, ia pun tidak kunjung bertaubat karena khawatir taubatnya tidak diterima. Ekstrim yang kedua adalah mereka yang merasa dosa-dosanya mudah terhapus, hanya dosa-dosa kecil, sehingga membuatnya berlarut-larut dalam dosa demi dosa, kalaupun bertaubat ia hanya melakukan taubat sambal. Sekarang berhenti, nanti atau besok kembali mengulangi. Tidak pernah sungguh-sungguh melakukan taubat nasuha.

Untuk ekstrim pertama, lihatlah bagaimana seorang yang telah membunuh 99 nyawa. Saat ia bertanya kepada ahli agama apakah ada kesempatan bertaubat, ternyata dijawab tidak bisa. Lalu ahli agama itupun dibunuh sebagai orang ke-100 yang mati di tangannya. Niatnya bertaubat tidak berhenti. Ketika bertemu orang alim, ia pun mengajukan pertanyaan yang sama. Oleh orang alim ini dijawab kalau dosanya bisa diampuni. Dan sebagai upaya taubat nasuha, ia pun dianjurkan hijrah ke suatu daerah yang kondusif bagi taubatnya. Di tengah jalan ia meninggal dunia. Hingga terjadi perdebatan antara malaikat rahmat dan malaikat azab, orang ini menjadi urusan siapa. Keduanya lalu mengadukan perselisihan ini kepada Allah yang terakhir dengan ampunan bagi pembunuh yang benar-benar berniat bertaubat ini. Subhaanallah! [HR. Bukhari dan Muslim no. 2766]

Contoh lain dialami oleh seorang wanita dari Juhanah. Ia yang tengah hamil datang kepada Rasulullah ﷺ. Ia mengaku telah berzina dan kini ia hamil. Wanita itu bertaubat dan meminta ditegakkannya hudud (rajam) atasnya.

Rasulullah ﷺ menyuruh wanita itu kembali untuk menjaga kandungannya sampai bayinya lahir. Setelah bayinya lahir ia datang lagi kepada Rasulullah. Rasulullah ﷺ memintanya untuk kembali sampai anaknya tak lagi minum ASI. Kemudian setelah berlalu masa menyusui. Wanita itu datang lagi meminta rajam. Akhirnya ia dirajam. Rasulullah ﷺ menshalatkan jenazahnya. “Ya Rasulullah, engkau menshalatinya padahal ia telah berbuat zina?”Tanya Umar bin Khatab meminta penjelasan. Maka Rasulullah ﷺ bersabda :

“Sesungguhnya dia telah bertaubat, seandainya taubatnya dibagikan kepada 70 penduduk Madinah, taubat itu pasti mencukupinya. Apakah kamu menjumpai seseorang yang lebih utama daripada seorang yang mengorbankan dirinya untuk Allah Ta’ala?” [HR. Muslim]

Adapun dosa kecil, seringkali kita terjebak pada sikap meremehkannya. Saat kita ghibah, bercanda yang sudah masuk kategori rafats (porno), bahkan bergaul dengan lawan jenis dengan cara yang tidak islami, kita beralasan itukan dosa kecil, tidak apa-apa. Padahal orang yang meremehkan dosa tidak sadar sedang berhadapan dengan siapa. Siapakah yang sedang Ia maksiati? Allah ﷻ, Yang Maha Besar dan Maha Keras adzab-Nya. Jika kita mau memahami, sesungguhnya, tidak ada dosa kecil jika dilakukan terus-menerus.

“Tidak ada dosa kecil selagi terus dikerjakan” [HR. Dailami], ibarat sebuah bintik noda, dosa kecil pun akan mengotori hati. Semakin banyak dosa semakin banyak pula noda di hati.

Dosa yang Tidak Kita Sadari

Rasulullah ﷺ mengajarkan kita untuk berdoa di pagi dan petang memohon perlindungan dari syirik yang kita ketahui dan memohon ampun dari syirik yang tidak kita sadari. Dan itulah mengapa, Rasulullah mencontohkan membaca istigfar, meminta ampun kepada Allah, tak kurang dari 70 kali dalam sehari semalam. Selain menghapus dosa kecil dan dosa yang tidak kita sadari. Istighfar dan taubat juga menyempurnakan amal kita.

Mengapa setelah shalat dzikir pertama yang kita baca adalah Istighfar? Agar kesalahan atau kelalaian kita dalam shalat diampuni Allah dan supaya shalat kita menjadi sempurna.

Marilah kita sambut seruan Allah untuk bertaubat sebelum kita terlambat. Allah menyediakan waktu taubat kita terbentang hingga sakaratul maut datang. Sebagaimana Rasulullah ﷺ bersabda: “Sesungguhnya Allah menerima taubat hamba selagi ia belum sekarat.” [HR. Tirmidzi, Ahmad, Thabrani, Ibnu Hibban, dan Abu Ya’la]

“Allah membentangkan tangan-Nya di malam hari agar orang yang berbuat maksiat di siang hari bertaubat, dan Allah membentangkan tangan-Nya di siang hari agar orang yang berbuat maksiat di malam hari bertaubat. (Demikan itu tetap terjadi) sampai matahari terbit dari barat.” [HR. Muslim]

Menyegerakan Taubat

Dalam Tafsir Al Muyassar surat An-Nisa ayat 17, dijelaskan,

إِنَّمَا التَّوبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذينَ يَعمَلونَ السّوءَ بِجَهالَةٍ ثُمَّ يَتوبونَ مِن قَريبٍ فَأُولٰئِكَ يَتوبُ اللَّهُ عَلَيهِم

“Tidaklah diterima taubatnya orang-orang yang terus menerus mengerjakan maksiat, kemudian tidak kembali kepada Rabb-nya, hingga ajal menjemput barulah mereka berkata, ‘Aku bertaubat sekarang!’, sebagaimana tidak diterima taubatnya orang-orang yang durhaka yang mengingkari keesaan Allah dan kebenaran dakwah Rasul ﷺ, mereka terus menerus bermaksiat hingga mati di atas kekufuran”.

Ibnu Katsir berkata, “Maka taubat yang diterima ialah bagi orang-orang yang berbuat keburukan bersebab kejahilan, kemudian bersegera untuk taubat. Sungguh itulah hak yang telah Allah tetapkan bagi diri-Nya, berupa rahmat dan keutamaan-Nya.” [Tafsirul Qur’anil ‘Azhim]

Syaikh Abdurrahman bin Nashir As-Sa’di berkata, “Sesungguhnya taubat dalam kondisi ini (yaitu ketika ajal menjelang) ialah taubat idhtirari (paksaan) yang tidak akan bermanfaat bagi pelakunya. Taubat yang diterima hanyalah taubat yang bersifat ikhtiyari (pilihan, tidak di saat terpaksa).”

Keutamaan Taubat

Di antara keutamaan orang-orang yang bertaubat adalah: Allah ﷻ menugaskan para malaikat muqarrabin untuk beristighfar bagi mereka serta berdo’a kepada Allah agar Allah menyelamatkan mereka dari azab neraka. Serta memasukkan mereka ke dalam surga. Dan menyelamatkan mereka dari keburukan. Mereka memikirkan urusan mereka di dunia. Sedangkan para malaikat sibuk dengan mereka di langit. Allah berfirman :

الَّذينَ يَحمِلونَ العَرشَ وَمَن حَولَهُ يُسَبِّحونَ بِحَمدِ رَبِّهِم وَيُؤمِنونَ بِهِ وَيَستَغفِرونَ لِلَّذينَ آمَنوا رَبَّنا وَسِعتَ كُلَّ شَيءٍ رَحمَةً وَعِلمًا فَاغفِر لِلَّذينَ تابوا وَاتَّبَعوا سَبيلَكَ وَقِهِم عَذابَ الجَحيمِ {٧} رَبَّنا وَأَدخِلهُم جَنّاتِ عَدنٍ الَّتي وَعَدتَهُم وَمَن صَلَحَ مِن آبائِهِم وَأَزواجِهِم وَذُرِّيّاتِهِم ۚ إِنَّكَ أَنتَ العَزيزُ الحَكيمُ {٨} وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ ۚ وَمَن تَقِ السَّيِّئَاتِ يَومَئِذٍ فَقَد رَحِمتَهُ ۚ وَذٰلِكَ هُوَ الفَوزُ العَظيمُ {٩

“(Malaikat-malaikat) yang memikul ‘Arsy dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih memuji Tuhannya dan mereka beriman kepada-Nya serta memintakan ampun bagi orang-orang yang beriman (seraya mengucapkan): “Ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu Engkau meliputi segala sesuatu, maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalan Engkau dan peliharalah mereka dari siksaan neraka yang menyala-nyala, ya Tuhan kami, dan masukkanlah mereka ke dalam syurga ‘Adn yang telah Engkau janjikan kepada mereka dan orang-orang yang saleh di antara bapak-bapak mereka, dan isteri-isteri mereka, dan keturunan mereka semua. Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana, dan peliharalah mereka dari (balasan) kejahatan. Dan orang-orang yang Engkau pelihara dari (pembalasan) kejahatan pada hari itu maka sesungguhnya telah Engkau anugerahkan rahmat kepadanya dan itulah kemenangan yang besar.” [QS. Ghaafir: 7-9]

Kita sadar bahwa usia kita terus berjalan tanpa kita ketahui kapan batas akhirnya. Maka selama mata kita masih diijinkan untuk terbuka di esok hari, mari kita bersegera dalam bersyukur dan memohon ampun kepada Allah.

Wallahu A’lam.

Penulis: Angga

Related posts

Buljum 2016.4.8: Pelajaran dari Mu’adz bin Jabal

KMI Sendai

Buljum 2015.9.25: Mengambil Hikmah dari Sebuah Pengorbanan

KMI Sendai

Buljum 2016.2.26: Islam, Cinta Tanah Air dan Nasionalisme

KMI Sendai

Leave a Comment

:D :) :( :eek: :o :-S 8) :oops: ;-( :lol: :| :x :P :mrgreen: :wink: :dizzy: :roll: :arrow: :idea: :?: :!: :evil: 0==(D)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.